Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPKonference 4elements  → Zaměření 4elements
iduzel: 3709
idvazba: 4140
šablona: stranka_ikona
čas: 19.6.2024 08:06:02
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 3709
idvazba: 4140
---Nová url--- (newurl_...)
domena: '4elements.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni'
iduzel: 3709
path: 8549/1460/1556/3709
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zaměření 4elements

Témata platformy 4elements FTOP

Energie
- Protikorozní ochrana materiálů
- Analýza paliv a biopaliv
- Studium spalovacích procesů
- Alternativní zdroje energie
- Vývoj a optimalizace analytických metod pro hodnocení ropných frakcí, ropných produktů a biopaliv
- Emise z motorových vozidel, jejich vliv na životní prostředí
- Výzkum a hodnocení mazacích olejů
- Prospekce ropných uhlovodíků, problémy dopravy a skladování ropy
- Hodnocení a zpracování vysokovroucích ropných frakcí štěpnými procesy
- Příprava a hodnocení kvality silničních asfaltů
- Materiálové inženýrství pro energetiku
- Úprava vlastností vody pro energetiku

Vzduch
- Technologie pro čištění a sušení plynů
- Pyrolýza uhlíkatých materiálů
- Výroba a úprava bioplynu
- Čištění vodíku pro palivové články

Země
- Remediace kontaminovaných půd
- Nakládání s tuhými odpady

Voda
- Recyklace materiálů a energie z odpadních
vod
- Energeticky úsporné metody v čištění odpadních vod
- Rizika a řešení problematiky mikropolutantů ve vodách
- Nové biologické nástroje a procesy v ochraně čistoty vod
- Nové metody v produkci pitných a užitkových vod

Systémové nástroje environmentálního
inženýrství
- Ecodesign
- Ecolabeling
- Life cycle assessment (LCA)
- Sociální aspekty environmentálních technologií
- Společensky odpovědné podnikání
- Environmentální reporting a podnikání

Environmentální rizika
- Analytika jednotlivých složek prostředí
- Prevence vzniku ekologických škod
- Toxicita a ekotoxicita
- REACH a další legislativní nástroje
- Požární ochrana a bezpečnost práce

Aktualizováno: 22.10.2015 16:08, Autor: Ing. Radek Škarohlíd

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi