Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPKonference 4elements  → 4Elements jako multifunkční platforma FTOP
iduzel: 2307
idvazba: 29140
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.6.2024 10:17:29
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 2307
idvazba: 29140
---Nová url--- (newurl_...)
domena: '4elements.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/4elements'
iduzel: 2307
path: 8549/1460/1556/2307
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

4Elements jako multifunkční platforma FTOP

ctverecky

4Elements je multifunkční platformou pro:

  • výměnu zkušeností a poznatků týkajících se všech aspektů environmentálního inženýrství, technologií udržitelnosti, prevence vzniku a odstraňování ekologických škod a (požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva)
  • podporu a utužení sociálních a komunikačních vztahů jak v rámci fakulty, tak i s externími hosty zúčastňujícími se pořádaných akcí

Platforma 4elements každoročně organizuje dvě  celofakultní shledání -  jedno, pořádáno v období zimním ve formě konference nebo workshopu, je zaměřeno především na odborný aspekt věci, druhé, pořádáno v období letním ve formě společenského dne, je zaměřeno především na podporu sociálních a komunikačních vztahů v rámci fakulty a na vzdělávání v rozličných oblastech lidského vědění, které na první pohled nemusí přímo souviset s vědeckým zaměřením FTOP, jako jsou humanitní vědy či soft skills.

Konference

Konference 4Elements je zaměřena mezioborově, neboť řešení současných problémů v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti či předcházení uvolňování nežádoucích látek do všech složek prostředí si vyžaduje multioborový přístup.

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT Praha probíhá výzkum ve všech oblastech týkajících se udržitelného rozvoje společnosti: například výroba energie a paliv, technologie pro ochranu ovzduší, nakládání s vodou a v neposlední řadě řešení problematiky tuhých odpadů a kontaminace půd. Konference 4Elements je prostředkem vzájemné komunikace mezi jednotlivými výzkumnými týmy FTOP. Smyslem konference je především navodit diskusi mezi studenty postgraduálního studia, kteří představují klíčovou součást fakulty.

Konference 4Elements slouží rovněž jako nástroj prezentace činnosti FTOP partnerům z praxe. Proto jsou na konferenci zváni hosté ze státní správy i průmyslových podniků.

Workshop

Jeho součástí je vždy diskuse o nejdůležitějších trendech a nejslibnějších technologiích v oblasti ochrany životního prostředí. Společně se definují některé nejpalčivější problémy a navazuje pokus o navrhnutí možného řešení. Během následné diskuse v pracovních skupinách jsou navrženy konkrétní, prakticky uplatnitelné technologie a způsob jejich uvedení do praxe. Na závěr jednotlivé pracovní skupiny prezentují svá řešení a poté mají prostor pro diskusi s hodnocením nejlepšího projektu.

Worskshop je zpravidla doplněn o vystoupení předních osobností z oboru technologií pro ochranu životního prostředí.

Na program worskhopu navazuje posterová sekce v nekonvenčím prostředí, kde se podobně jako v rámci konference komunikují a diskutují aktuální výsledky výzkumu.

Letní 4elements - společenský den

Společenský den FTOP – Letní 4elements – má za cíl podpořit neformální i formální spolupráci napříč fakultou a poskytnout možnost poznat své kolegy a kolegyně i po jiné než čistě pracovní stránce. Zároveň  každý rok nabízí zajímavé přednášky z oblasti soft skills, které přímo či nepřímo souvisí s naší každodenní vědeckou a pedagogickou činností. Témata přednášek jsou volena tak, aby byla co nejpřitažlivější pro studenty postgraduálního studia i pro zaměstnance fakulty. Neformální atmosféra Letních 4elements je podpořena nabídkou řady sportovních aktivit (plážový volejbal a fotbal, štafetový závod na koloběžkách, pétanque…) a následným společenským večerem.

Organizační výbor platformy 4elements

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

E-mail:

jan.bartacek@vscht.cz

Tel.:

+420 220 444 374

 

Ing. Veronika Vrbová, Ph.D.

E-mail:

veronika.vrbova@vscht.cz 

Tel.:

+420 220 444 230

 

Ing. Martin Staš

E-mail:

 martin.stas@vscht.cz

Tel.:

+420 220 444 238

 

Ing. Aneta Krausová

E-mail:

krausova@vscht.cz

Tel.:

+420 220 444 230

 

Ing. Radek Škarohlíd

E-mail:

radek.skarohlid@vscht.cz

Tel.:

+420 220 444 191

 

Ing. Zuzana Nováková

E-mail:

zuzana.hladikova@vscht.cz

Tel.:

+420 220 443 147

Aktualizováno: 14.1.2016 10:09, Autor: Ing. Radek Škarohlíd

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi